Praca wykonana przez lek.stom. Michała Hajdukiewicza

Implanty to świetne rozwiązanie dla pacjentów bezzębnych. Wystarczy wszczepić już 2 implanty w żuchwie, a 4 w szczęce aby znacząco polepszyć utrzymanie i retencje protezy. Ruchomość protezy zwłaszcza dolnej jest dla wielu pacjentów dużym problemem. Do wszczepionych implantów można przykręcić zaczepy kulowe, lokatory, lub wykonać bardziej skomplikowane konstrukcje jak np. belki.

Proteza całkowita dolna oparta na belce przykręconej do 4 implantów: