Sedacja wziewna – pierwsze rozpoczęte 30 minut 200 PLN
Każde kolejne rozpoczęte 10 minut 100 PLN
Maska do sedacji 50 PLN

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ustalone przed leczeniem ceny mogą ulec zmianie z uwagi na ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu.
Pacjent zostanie dokładnie o tym poinformowany. Ceny obejmują procedury leczenia i znieczulenia.
Zaktualizowane: 06 stycznia 2023r.