W Centrum Stomatologicznym Dentmed działają wyłącznie wyspecjalizowani lekarze, a każdy z nich prowadzi własną indywidualną praktykę lekarską, zarejestrowaną w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. W związku z tym każdy lekarz:

  • jest uprawniony do przeprowadzania oferowanych przez siebie zabiegów medycznych i leczenia Pacjentów zgodnie ze specjalizacją,
  • posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.),
  • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności,

Decydując się na usługi konkretnego lekarza, zawierają z nim Państwo umowę dotyczącą wybranego zabiegu czy terapii. To właśnie ten konkretny lekarz będzie odpowiedzialny za proces(etap) Państwa leczenia. Dlatego po odbyciu konsultacji, przed wykonaniem zabiegu, wymagane jest podpisanie zgody przez każdego pacjenta na zabieg wykonywany przez tego lekarza, który kieruje później dalszym leczeniem i nadzoruje rekonwalescencję Pacjenta.

Choć wszyscy lekarze działają pod marką Dentmed, prowadzą własne działalności i w pełni odpowiadają za proces leczenia Pacjenta i jego satysfakcję. Klinika zapewnia natomiast warunki, sprzęt, pomieszczenia i pomocniczy personel medyczny pozwalający wykonywać zabiegi przez poszczególnych lekarzy w ramach ich własnej działalności gospodarczej. Pacjenci z reklamacjami, awariami zobligowani są do zgłaszania się do swoich lekarzy prowadzących. Wszelkie  możliwe sprawy sporne, reklamacje, roszczenia załatwiane będą pomiędzy pacjentem, a lekarzem wykonującym zabieg.

front-dentmed