Warunki gwarancji:

 • Pełne zrealizowanie planu leczenia zaleconego przez stomatologa
 • Przestrzeganie zaleceń dotyczących utrzymania higieny wytyczonych przez stomatologa lub higienistkę
 • Wizyty kontrolne płatne u stomatologa (minimum 2 razy w ciągu roku)
 • Kontrola stanu higieny u profesjonalnej higienistki wraz zabiegiem skalingu, piaskowania i fluoryzacji min. 1 x / 6 miesiecy

Gwarancja ulega redukcji lub nie obowiązuje:

 • Przy wyraźnych zaniedbaniach higieny jamy ustnej
 • Przy uszkodzeniach mechanicznych będących wynikiem urazu mechanicznego lub uderzenia
 • W przypadku uzupełnień tymczasowych
 • Przy pracach wykonanych na życzenie pacjenta, mimo innych zaleceń stomatologa, odstąpienie od planu leczenia i zastosowanie innych rozwiazań,
 • Przy wykonaniu prac protetycznych przy obecnych wadach ortodontycznych – pacjent świadomie odstąpił od zalecanego leczenia ortodontycznego i zdecydował się na maskujące ubytki zębowe leczenie protetyczne lub implantoprotetyczne.
 • Przy pęknięciach korzenia zęba
 • Przy powikłaniach po leczeniu endodontycznym, związanych z brakiem gojenia zmian zapalnych w kości. Lekarz zawsze informuje pacjentów przed leczeniem o niepewnym rokowaniu w takich przypadkach.
 • Przy zaburzonej biomechanice w jamie ustnej, w tym braku stref podparcia, co może skutkować przeciążeniami i dysfunkcją okluzyjną
 • Przy powikłaniach zapalnych miazgi, występujących bezpośrednio po założeniu wypełnienia kompozytowego lub uzupełnienia protetycznego w sytuacji głębokiego ubytku próchnicowego lub obszernego zniszczenia tkanki zębowej. Pacjent zawsze dostaje informację o takiej możliwości w konkretnym przypadku od lekarza prowadzącego.
 • W przypadku wystąpienia zaawansowanej choroby ogólnoustrojowej (np cukrzyca, choroba nowotworowa, osteoporoza itd.), nagłej utraty wagi w krótkim okresie czasu, znacznego i postępującego zaniku tkanki kostnej i tkanek przyzębia
 • W sytuacji korekt uzupełnień protetycznych w innym gabinecie stomatologicznym
 • Gdy pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne (minimum 2 razy w ciągu roku)
 • Gdy pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych

1 rok gwarancji na:

 • Wypełnienia kompozytowe przyszyjkowe
 • Licówki kompozytowe, bonding
 • Szyny relaksacyjne ochronne
 • W przypadku występowania niewyleczonej dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych oraz bruksizmu (zaciskania i zgrzytania zębami) okres gwarancji jest szacowany indywidualnie

2 lata gwarancji na:

 • Ruchome protezy akrylowe, szkieletowe
 • Stałe uzupełnienia protetyczne ( korony, licówki, mosty, wkłady, overlay, inlaye, korony na implantach).
 • Wypełnienia kompozytowe, z wyjątkiem wypełnień w okolicy przyszyjkowej

Gwarancja dotyczy pacjentów którzy zrealizowali cały plan leczenia. W przypadku braków stref podparcia gwarancja wynosi 12 m-cy

10 lat gwarancji:

 • Implanty dentystyczne

Gwarancja dotyczy pacjentów, którzy zrealizowali cały plan leczenia. W przypadku braku stref podparcia  gwarancja wynosi 12 m-cy