Zapewniamy naszym pacjentom kompleksową opiekę stomatologiczną.
Przed rozpoczęciem leczenia przeprowadzana jest wnikliwa analiza stanu uzębienia. W celach diagnostycznych korzystamy z nowoczesnego cyfrowego sprzętu RTG, tomografii komputerowej, mikroskopów, kamer wewnątrzustnych, skanera i laserów. Na tej podstawie lekarz ustala indywidualny plan leczenia pacjenta. Dzięki wykorzystaniu komputerowych metod diagnostycznych możliwe jest wykrycie najmniejszych zmian i zaplanowanie leczenia tak, by odbyło się w najmniej inwazyjny sposób.
NASZ SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY
Tomografia 3D - Vatech Pax i 3d Green z najmniejszym na Świecie czasem naświetlania tylko 5,9 s !!!!!
Mikroskop ZEISS
PRacownia RTG – Radiowizjografia RVG, Cyfrowy RTG Pantomograficzny i celfaometryczny
Skaner wewnątrzustny
Kamera wewnątrzustna

Standardowo leczenie odbywa się w znieczuleniu miejscowym. U bardziej wrażliwych pacjentów istnieje możliwość zastosowania bezpiecznego środka uspokajającego w postaci gazu rozweselającego ( podtlenek azotu - MasterFlux PLUS ).

Ponadto posiadamy

 • Piezo – urządzenie do cięcia kośći bezpieczne dla tkanek miękkich
 • A-PRF – wirówka do PRF
 • CEREC CAD/CAM Premium XL – frezarka do wycinania koron ,licówek,inlay, mostów z pełnejceramiki Emax,Empress,Vita,Suprinity,Enamika,Mark II, Zerkon, Teliocad, Siorna Cad itp.– prace protetycznej o doskonałej pasowności wykonywane w 1 dzień
 • Skaner wewnątrzustny Siorna CEREC Omnicam AC- eliminuje konieczność wykonywania wycisków nieprzyjemnymi masami
 • Elektrokagulator
 • Podtlenek azotu - MasterFlux PLUS - system do sedacji wziewnej N2O/O2
 • Fizjodyspenser NSK
 • Kardiomonitor z pulsoksymetrem,Ekg, ciśnieniomierzem
 • Mikroskop ZEISS
 • Tor wizyjny do mikroskopu umożliwiający podgląd na monitorze
 • System B&L - do wypełniania kanałów ciekła gutaperką
 • VDW Silver- mikromotor endodontyczny do mechanicznego opracowania kanałów
 • Raypex 5- komputer do pomiaru długości kanału
 • RTG punktowy Gendex
 • RVG Gendex Visaulix EHD- radiowizjografia- system wykonywania zdjęć cyfrowych małego formatu o bardzo małej dawce
 • Vista Skan- skaner płytek obrazowych do RTG małego i mikro formatu dla dzieci
 • Pentamix II- urzadzenie do precyzyjnego mieszania mas wyciskowych typu Impregum
 • Kamery wewnątrzustne x 2
 • Monitor Sony 36 cali do nawigacji tomograficznej podczas zabiegów implantologicznych
 • System DASK- do wykonywania mikroinwazyjnych zabiegów podnoszenia zatok szczękowych
 • System do splitingu- rozszczepów kości
 • Młynek do kości
 • Specjalistyczne narzędzia do chirurgii, implantologii, protetyki
 • Ssaki chirurgiczne współpracujące z pompami Durr Dental VS 300 x 3sztuki