Praca wykonana przez lek.stom. Michała Hajdukiewicza

Jeśli brakuje pacjentowi kilku zębów można wszczepić kilka implantów obok siebie, a korony porcelanowe osadzone na nich zblokować w most.


Oto kilka przykładów

Kolejny przykład

Inny przykład – most na 3 implantach