Zdjęcia cyfrowe nagrywane na płytę CD.

Cyfrowe zdjęcie rtg zęba – wewnątrzustne – tylko dla pacjentów Dentmed wykonywane podczas zabiegów 30 zł
Zdjęcie pantomograficzne 80 zł
Zdjęcie cefalometryczne rtg – Telerentgenogram 80 zł
Tomografia komputerowa całej szczęki i żuchwy 300 zł
Tomografia komputerowa częsciowa- małe pole wybranego odcinka 5×5 cm 250 zł
Tomografia zatok 300 zł
Tomografia stawów skroniowo- żuchwowych 300 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ustalone przed leczeniem ceny mogą ulec zmianie z uwagi na ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu.
Pacjent zostanie dokładnie o tym poinformowany. Ceny obejmują procedury leczenia i znieczulenia.
Zaktualizowane: 1 wrzesień 2020r.