Przypadek 1

Przed leczeniem


Po leczeniu

Przypadek 2

Przed leczeniem

Po leczeniu

Przypadek 3

Przed leczeniem


Po leczeniu

Przypadek 4

Przed leczeniem


Po leczeniu

Przypadek 5

Przed leczeniem


Po leczeniu