Konsultacja 100 zł
Modele 100 zł
Aparat stały metalowy 1700 zł
Aparat stały estetyczny – szafirowy 2500 zł
Aparat stały samoligaturujący metalowy 2500 zł
Aparat stały samoligaturujący estetyczny 3000 zł
Aparat stały Damon Q – jeden łuk – wizyta co 8-9 tygodni 3000 zł
Miniimplant ortodontyczny 600 zł
Aparat typu Hassa 800 zł
TPA/przerzut podniebienny / zapora dla języka 500 zł
Łuk podniebienny / językowy 600 zł
Maska twarzowa / wyciąg zewnątrzustny 600 zł
Płytka podnosząca zwarcie 400 zł
Korektor II klasy / Herbst obustronnie 1500 zł
Kontrola aparat stały  150 zł
Kontrola aparat fragmentaryczny 100 zł
Kontrola aparat ruchomy 80 zł
Aparat ruchomy jednoszczękowy 600 zł
Aparat ruchomy dwuszczękowy 800 zł
Twin Block 1200 zł
Zamek metalowy 50 zł
Zamek estetyczny lub samoligaturujący 100 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ustalone przed leczeniem ceny mogą ulec zmianie z uwagi na ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu.
Pacjent zostanie dokładnie o tym poinformowany. Ceny obejmują procedury leczenia i znieczulenia.
Zaktualizowane: 1 wrzesień 2020r.